Picpal

  • כלות ממליצות | עמית ונדב - 21.05.21 - קאלה.

    טוב אז סוף סוף ישבתי לסכם ולהודות לכולם על חתונה פשוט מושלמת שהגיעה בתזמון מדהים והגשימה את כל חלומותיי! ויש מצב שקצת חפרתי..

    אז התחתנו ב21.5.21, חתונת שישי צהריים אחרי 2 דחיות של הקורונה וממש שעות ספורות אחרי שההפסקת אש נכנסה לתוקף, ורק אציין שהחינה שלנו הייתה יום לפני שהמבצע התחיל אז בסך הכל היה לנו מזל גדול